Radno vrijeme

pon. - pet. -

16° C

Uprava društva

Uprava Društva se sastoji od jednog direktora kojeg na vrijeme od četiri godine imenuje i razrješava Skupština Društva. Direktor zastupa Društvo samostalno i pojedinačno.

Direktor:

  • organizira i rukovodi procesom rada i poslovanja Društva
  • odgovoran je za zakonitost rada Društva
  • provodi odluke Skupštine Društva
  • podnosi Skupštini godišnje izvješće o rezultatima poslovanja Društva
  • utvrđuje poslovnu politiku Društva
  • utvrđuje unutarnju organizaciju Društva
  • izrađuje plan investicijskih ulaganja i održavanja komunalnog sustava
  • predlaže raspodjelu ostvarene dobiti i mjere za pokrivanje gubitka.

Odlukom Skupštine Društva od 31. ožujka 2020. za direktora Društva na vrijeme od četiri godine je imenovan Nenad Strizrep, dipl. iur.