Skupština društva

Skupštinu Društva čini jedini član Grad Jastrebarsko, a kojeg zastupa gradonačelnik Grada Jastrebarskog Zvonimir Novosel, dipl. ing. Skupština Društva donosi sve odluke propisane zakonom, a naročito odlučuje o:

 • financijskim izvješćima Društva, upotrebi ostvarene dobiti i pokrivanju gubitaka
 • zahtjevu za uplatama temeljnih uloga
 • imenovanju i opozivu članova Uprave Društva i Nadzornog odbora
 • podjeli i povlačenju poslovnih udjela
 • davanju prokure
 • mjerama za ispitivanje i nadzor nad vođenjem poslova Društva
 • izmjeni Izjave o osnivanju
 • postavljanju zahtjeva za naknadu štete koje Društvo može imati protiv članova Uprave
 • isplatama posebnih nagrada članovima Uprave i drugim zaposlenicima Društva
 • osnivanju podružnica
 • promjenama temeljenog kapitala
 • svim drugim pitanjima koja su joj u nadležnosti stavljane aktom o osnivanju i Zakonom o trgovačkim društvima.