Osnivanje i djelatnost

Trgovačko društvo CESTE JASTREBARSKO d.o.o. osnovane su odvajanjem od trgovačkog društva KOMUNALNO JASTREBARSKO d.o.o. temeljem Plana podjele od 14. lipnja 2011. i Skupštine Društva održane 26. rujna 2011. s istodobnim prijenosom dijela imovine.

CESTE JASTREBARSKO d.o.o. upisane su u Registar Trgovačkog suda u Zagrebu, 24. listopada 2011. pod MBS 080777285 s temeljnim kapitalom od 12.334.300,00 kuna.

Osnivač i jedini član trgovačkog društva CESTE JASTREBARSKO d.o.o. je Grad Jastrebarsko.

CESTE JASTREBARSKO d.o.o. obavljaju slijedeće komunalne djelatnosti i usluge:

  • održavanje nerazvrstanih cesta,
  • održavanje javnih zelenih površina,
  • održavanje čistoće javnih površina,
  • održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene,
  • usluge parkiranja na uređenim javnim površinama pod naplatom i
  • usluge prodaje robe izvan prodavaonica na sajmeni dan i prigodne prodaje.