Radno vrijeme

pon. - pet. -

35° C

Nadzorni odbor

Društvo ima Nadzorni odbor koji čini predsjednik i četiri člana. Članovi Nadzornog odbora biraju se odnosno imenuju na vrijeme od četiri godine i mogu biti ponovno birani, odnosno imenovani.

Četiri člana Nadzornog odbora imenuje i opoziva Skupština Društva, a jednog člana imenuje i opoziva Radničko vijeće.

Članovi Nadzornog odbora između sebe biraju predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor posluje u slijedećem sastavu:

  • Milan Frkonja, predsjednik
  • Petar Španić, zamjenik predsjednika
  • Leon Bastašić, član
  • Miroslav Borojević, član
  • Miroslav Perin, član predstavnik radnika.

Nadzorni odbor je obvezan:

  • obavljati nadzor nad korištenjem materijalnih sredstava, pregledati godišnji izvještaj i završni račun Društva,
  • utvrditi da li je poslovanje Društva vođeno u skladu sa zakonskim obvezama,
  • u pisanom obliku obavijestiti Skupštinu Društva o rezultatima nadzora ili svoga rada, upozoravajući na eventualne propuste Uprave Društva.

Nadzorni odbor posluje u sjednicama koje saziva predsjednik Nadzornog odbora. Sjednice Nadzornog odbora održavaju se prema potrebi, a najmanje dva puta godišnje.

Novi saziv

Stari saziv