Prodaja poslovnog prostora u Jastrebarskom

03.12.2020.

CESTE JASTREBARSKO d.o.o. objavile su nadmetanje za prodaju poslovnog prostora u stambeno-poslovnoj zgradi na adresi Trg bl. Alojzija Stepinca 6. u Jastrebarskom koji se sastoji od lokala u prizemlju D3/1 površine 37,20 m² i pripadajućeg spremišta u podrumu površine 32,51 m².

Javno nadmetanje je objavljeno u »Narodnim novinama« broj 133 od 02. prosinca 2020., a ponude se primaju zaključno do 18. prosinca 2020. u 12 sati. Više informacija o nadmetanju svi zainteresirani mogu dobiti putem slijedećeg linka: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8308400.html

Vaše CESTE JASTREBARSKO d.o.o.