Nabavljen termo-kontejner za asfalt

04.07.2023.

U cilju daljnje modernizacije opreme za održavanje nerazvrstanih cesta, CESTE JASTREBARSKO d.o.o. nabavile su termo-kontejner za asfalt.

Nabavljeni termo-kontejner pogodan je za transport na kiper vozilu i kapaciteta je 8,5 tona te zbog dobre termičke izoliranosti omogućuje višesatnu upotrebu manjih količina asfalta sa smanjenim rizikom pada temperatura ispod optimalne potrebne pri njegovoj ugradnji, čime se znatno produžava moguća udaljenost između asfaltne baze i mjesta ugradnje.

Nabavom ovog termo-kontejnera za asfalt znatno će se povećati efikasnost radova na sanaciji udarnih jama, prekopa i manjih oštećenja kolnika nerazvrstanih cesta na području našeg grada.

Vaše CESTE JASTREBARSKO d.o.o.