Radno vrijeme

pon. - pet. -

35° C

Izvješća i planovi

Izvješće o poslovanju

CESTE JASTREBARSKO d.o.o. svake godine podnose izvješće o svom radu na usvajanje Skupštini Društva, te na znanje Nadzornom odboru i Gradskom vijeću Grada Jastrebarsko. Izvješće o radu sadrži pregled svih aktivnosti Društva tijekom poslovne godine prikazane po povjerenim komunalnim djelatnostima te financijsko izvješće sa računom dobiti i gubitka i bilancom poslovanja.

Plan rada

Skupština Društva na prijedlog direktora svake godine donosi plan rada kojim se pobliže definiraju poslovi koji će se po pojedinim povjerenim komunalnim djelatnostima obavljati tijekom predstojeće poslovne godine. Planom rada se definiraju i sredstva planirana u gradskom proračunu za tu namjenu te mehanizacija i ljudstvo potrebno za efikasno obavljanje tih poslova.

Plan restrukturiranja

Kako bi se poslovanje trgovačkog društva CESTE JASTREBARSKO d.o.o. dodatno financijski stabiliziralo u 2017. je izrađen Plan restrukturiranja kojim su temeljem dubinskog snimanja stanja poslovanja Društva u 2016. predlažene mjere financijskog i organizacijskog restrukturiranja Društva.