Donacije i sponzorstva

Programska područja projektnih aktivnosti u sklopu kojih trgovačko društvo CESTE JASTREBARSKO d.o.o. razmatra pristigle prijave/zamolbe za dodjelu donacija odnosno sponzorstava su:

  • Humanitarni projekti
  • Zaštita okoliša
  • Sport
  • Kultura, kulturna baština i umjetnost
  • Aktivnosti od lokalnog značaja koje provode udruge s područja Grada Jastrebarskog.

Korisnik donacija i sponzorstava može biti udruga upisana u Registar udruga, odnosno drugi odgovarajući registar i u Registar neprofitnih organizacija, koja se svojim statutom opredijelila za obavljanje djelatnosti i aktivnosti iz gore navedenih programskih područja i kojima promiče uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom.