Vijesti

POZIV NA JAVNO SAVJETOVANJE

03.09.2019. Trgovačko društvo CESTE JASTREBARSKO d.o.o. prije pribavljanja suglasnosti od strane predstavničkog tijela Grada Jastrebarskog sukladno načelu javnosti provodi javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na prijedlog Općih uvjeta isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama na području Grada Jastrebarskog.

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 03. listopada 2019. dostave svoje prijedloge i primjedbe na nacrt Općih uvjeta isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama na području Grada Jastrebarskog putem Obrasca za savjetovanje na e-mail: info@ceste-jastrebarsko.hr

Tekst prijedloga Općih uvjeta isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama na području Grada Jastrebarskog i Obrazac za savjetovanje nalaze se na ovoj web stranici pod Dokumenti, Javna savjetovanja.

Početak savjetovanja: 03. rujna 2019.

Završetak savjetovanja: 03.listopada 2019.

Razlog donošenja akta:

Pravna osnova za donošenje Općih pravila isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama na području Grada Jastrebarskog (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) sadržana je u odredbi članka 30. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, br. 68/18, 110/18).

Dana 04. kolovoza 2018. je stupio na snagu novi Zakon o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, br. 68/18, 110/18) - u daljnjem tekstu: Zakon, kojim se uređuju načela komunalnog gospodarstva, obavljanje i financiranje komunalnih djelatnosti, građenje i održavanje komunalne infrastrukture, plaćanje komunalnog doprinosa i komunalne naknade, održavanje komunalnog reda i druga važna pitanja za komunalno gospodarstvo.

Odredbom članka 24. Zakona utvrđene su komunalne djelatnosti kojima se pojedinačnim korisnicima pružaju usluge nužne za svakodnevni život i rad na području jedinice lokalne samouprave (u daljnjem tekstu: uslužne komunalne djelatnosti), a među kojima je i usluga parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama.

Odredbom članka 25. Zakona propisano je da se pod uslugama parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama podrazumijeva upravljanje tim površinama i garažama, njihovo održavanje, naplata i kontrola naplate parkiranja i drugi poslovi s tim u vezi te obavljanje nadzora i premještanje parkiranih vozila na površinama javne namjene sukladno posebnim propisima.

Gradsko vijeće Grada Jastrebarskog je na svojoj 15. sjednici održanoj dana 11. srpnja 2019. donijelo Odluku o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti na području Grada Jastrebarskog (»Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog«, broj 5/19) - u daljnjem tekstu: Odluka.

Odredbom članka 2. stavka 2. točke 1. Odluke utvrđeno je da su u smislu Odluke, uslužne komunalne djelatnosti i usluge parkiranja na uređenim javnim površinama.

Odredbom članka 3. Odluke utvrđeno je da se obavljanje komunalne djelatnosti usluge parkiranja na javnim površinama povjerava trgovačkom društvu CESTE JASTREBARSKO d.o.o. Jastrebarsko, Dr. Franje Tuđmana 47. (u daljnjem tekstu: Društvo), a odredbom članka 7. stavka 1. Odluke utvrđeno je da se obavljanje komunalne djelatnosti usluge parkiranja na javnim površinama povjerava na neodređeno vrijeme. Odluka je stupila na snagu dana 27. srpnja 2019. godine.

Odredbom članka 30. Zakona utvrđeno je da isporučitelj komunalne usluge koji obavlja uslužnu komunalnu djelatnost u svrhu obavljanja te djelatnosti u skladu sa Zakonom i propisima donesenim na temelju Zakona te u skladu s posebnim propisima donosi opće uvjete isporuke komunalne usluge i sklapa s korisnikom komunalne usluge ugovor o isporuci komunalne usluge.

Opće uvjete donosi isporučitelj komunalne usluge, uz prethodnu suglasnost predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave. Opći uvjeti objavljuju se u službenom glasilu jedinice lokalne samouprave, na njezinim mrežnim stranicama te na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama isporučitelja komunalne usluge.

Društvo trenutno poslove u svezi organizacije i naplate parkiranja na javnom parkiralištu obavlja temeljem odredbi Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Grada Jastrebarskog (»Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog«, br. 3/13, 7/14) koju je donijelo Gradsko vijeće Grada Jastrebarskog i Pravilnika o korištenju javnih parkirališta (»Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog«, broj 2/14) kojeg je donio gradonačelnik Grada Jastrebarskog.

Stupanjem na snagu Zakona, Društvo, kao isporučitelj komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama, obvezno je na donošenje općih uvjeta isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama.

U sadržajnom smislu, u opće uvjete isporuke predmetne komunalne usluge odgovarajuće su normirane odredbe važeće Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Grada Jastrebarskog, ali i određena rješenja koja su se nametnula kao neophodna tijekom višegodišnjeg iskustva u obavljanju komunalne usluge naplate parkiranja na javnim parkiralištima.

Vaše CESTE JASTREBARSKO d.o.o.

Servisne informacije

sve servisne informacije

Kontakt

Imate pitanje, prijedlog ili kritiku? Niste saznali željenu informaciju? Pišite nam, javit ćemo vam se u najkraćem mogućem roku.

Newsletter

Želite redovito primati najnovije informacije u svoj inbox? Pretplatite se na newsletter:

Aktualni projekti

Korisni linkovi

evolare group